Projekt "ErgoNemo"

 

Logo

www.mapadotacji.gov.pl

 

Uprzejmie informujemy, że "Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza" Sp. z o.o. zakończył realizacje projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich ErgoNemo.

Nazwa Funduszu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Realizacja projektu miała na celu eliminację do 30.11.2023r. zdrowotnych czynników ryzyka związanych głównie z obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego u 65 pracowników (M=17) zatrudnionych na umowę o pracę na co najmniej ½ etatu w Nemo.

Wydatki kwalifikowane: 525 219,30 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich : 446 436,40 zł

Cel główny projektu został osiągnięty poprzez realizację następujących działań:

1) Komponent edukacyjno-informacyjny (działania świadomościowe).

2) Zmodernizowane stanowiska pracy w celu zmniejszenia zdrowotnych czynników ryzyka , aby umożliwić kontynuowanie pracy.

Dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich zapewniony został nam odpowiedni sprzęt, dedykowany dla pracowników w różnych dziedzinach. Sprzęt ten jest nam niezbędny do wyeliminowania zdrowotnych czynników ryzyka m.in. urazów układu mięśniowo-szkieletowego, wzroku. Ograniczają także ryzyko wystąpienia wypadków. W ramach przeprowadzonych szkoleń pracownicy zostali nauczeni efektywnego użytkowania nowo zakupionego sprzętu,  który służy nam i przyczynia się do wysokiego komfortu naszej pracy.


Partnerzy: