Projekt "ErgoNemo"

 

Logo

www.mapadotacji.gov.pl

 


Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy realizację przez "Nemo - Wodny Świat Dąbrowa
Górnicza" Sp. z o.o. projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich ErgoNemo.

Nazwa Funduszu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Realizacja projektu ma na celu eliminację do 30.11.2023r. zdrowotnych czynników ryzyka
związanych głównie z obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego u 65 pracowników
(M=17) zatrudnionych na umowę o pracę na co najmniej ½ etatu w Nemo.

 

Wydatki kwalifikowane: 525 219,30 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich : 446 436,40 zł

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez następujące działania:

1) Komponent edukacyjno-informacyjny (działania świadomościowe).

2) Zmodernizowane stanowiska pracy w celu zmniejszenia zdrowotnych czynników ryzyka ,
aby umożliwić kontynuowanie pracy.

Dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich możemy zapewnić odpowiednie sprzęty dla
naszych pracowników w różnych dziedzinach. Będą one niezbędne do wyeliminowania
zdrowotnych czynników ryzyka m.in. urazów układu mięśniowo-szkieletowego, wzroku.
Ograniczą także ryzyko wystąpienia wypadków. W ramach szkoleń pracownicy zostaną
nauczeni efektywnego użytkowania z nowo zakupionego sprzętu, który posłuży im na wiele
lat i przyczyni się do wysokiego komfortu pracy.

Partnerzy: